domingo, 15 de mayo de 2016

L'Esperit Sant se sent

Homilia Pentecosta 2016


Celebrem la Pasqua Granada, la segona Pasqua, la Pentecosta, la dels fruits madurs. Molts feligresos de la nostra parròquia són avui a Montserrat celebrant el romiatge anual a la Santa Muntanya, els tenim ben presents en les nostra pregària i en aquesta eucaristia, com ells també ens tenen presents a nosaltres, em consta.

D’aquell do de l’Esperit que Lluc situa el dia de Pentecosta, Joan ja en parla el vespre de Pasqua. Ho hem escoltat a l’Evangeli. S’ha inaugurat una creació nova: com l’alè del Pare va infondre la vida al primer ésser humà, també l’alè del Crist comunica la seva vida de Ressuscitat als apòstols. Aquells deixebles covards i dispersos arran de la Passió,  ara havien tornat a reunir-se, gràcies a la fermesa de Maria. Per això el seu retrobament amb el Mestre també és per a ells una experiència de perdó i de reconciliació. La missió que Crist encomana a l’Església és la prolongació de la missió que el Pare va donar a Crist. Per això el perdó que l’Església administra el fa per mitjà del do de l’Esperit, recordem que Déu Pare misericordiós ha comunicat l’Esperit pel perdó dels pecats. Aquell perdó que tots necessitem tant.
Per parlar d’Esperit l’Escriptura usava una paraula femenina, el “ruah”. L’Esperit Sant  expressar allò que és inexpressable, podríem dir la dimensió més femenina de la Santíssima Trinitat: les entranyes de misericòrdia de Déu.
L’Esperit Sant no es veu: se sent. De vegades és com l'oreig d'amable silenci, d'altres com una ventada impetuosa...Diu el P. Tuñí que l’Esperit Sant és el que fa de Jesús en l’absència de Jesús, “una presència que acompanya, aconsella i omple el buit que ha deixat el rostre de Jesús.” Els cristians, pel nostre baptisme som temples de l’Esperit Sant i per tant hem d’aplicar allò que prediquem d’ell a cada un de nosaltres, tots tenim avui la missió de guarir tants cors ferits, d’ensenyar el qui no sap, d’enfortir el qui flaqueja, de consolar el qui plora..
És molt bo i, fins i tot necessari aprendre idiomes, molts ho fan ja des de petits; però hi ha un idioma que tothom pot entendre que és el llenguatge de l’estimació. El seu aprenentatge dura tota la vida. Aprendre la seva gramàtica, aprendre’l a formular, ser creatius, aprendre l’amor abnegat és la nostra gran comesa com a cristians. És aprendre el llenguatge de l’Esperit Sant Però necessitem l’ajut de Maria sobre la qual va davallar l’Esperit Sant com va profetitzar Gabriel en l’Anunciació. 
Avui és també el Dia de l’Apostolat Seglar. Avui se us recorda el paper insubstituïble que els laics teniu en l’evangelització dels diversos ambients. El nostre arquebisbe, Joan Josep Omella, en la seva carta dominical ens diu que “l’Església que peregrina en aquesta terra de Barcelona necessita laics cristians decidits a acceptar tasques de col·laboració amb el ministeri dels pastors” i assenyala dos nous ministeris: “animadors de la comunitat” i “responsables de sectors pastorals”, i tot “per poder posar en marxa les noves unitats pastorals amb què poder servir des d’ara més i millor.”
Ànim, doncs i bona Pentecosta!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.