domingo, 24 de mayo de 2015

Pentecosta còsmica

Els quatre elements dels antics,aigua,terra,aire i foc, els quatre elements del Càntic de les criatures de Francesc d'Assís, trobem en la Pentecosta la seva plenitud transcendent. En un món que sedeja plenitud de sentit, Jesús crida que Ell és Font d'aigua viva. En una Terra sovint eixuta i inhóspita, Ell és l'habitador de les ànimes. Davant d'unes estructures encarcarades, quan sembla que tot és inamovible perquè "sempre s'ha fet així", el vent impetuós de l'Esperit és renovació, és un Nou estil. És l'Esperit que ha parlat per la boca del Bisbe Santiago Agrelo quan ha desenganyat els religiosos que volguéssin vocacions per perpetuar unes estructures caduques. En una societat sovint freda i deshumanitzada,l'Esperit és el foc que Jesús ha vingut a calar a la terra.les llengües ardents sobre els apòstols en són signe. També els cors abrusats dels deixebles d'Emaús. Quina universalitat la de la Pentecosta! El llenguatge de l'amor tothom és capaç d'entendre'l,però tots desitgem ésser estimats a la nostra manera.L'Esperit pren formes diverses segons cada recipient. L'Esperit Sant ens guía campa la Veritat completa; la nostra vida és un itinerari cap a la Veritat, no entes a com una adecuación de les coses a l'intel.lecte, sinó com la fidelitat dinàmica cap allò que estem cridats a ser. Santa Teresa de Jesús deia "andar en Verdad". En aquest diumenge d'eleccions hauríem de recordar que tothom té dret no sols a pensar com vulgui, sinó a viure coherentment amb el que pensa.I les administracions locals tenen la missió d'harmonitzar aquesta divsitat de veus diverses. Defugim el pensament únic, deixem-nos enriquir amb la diversitat. Que mai no ofeguem les veus profètiques que també sorgeixen en el si de l'Església.Vine Pare dels pobres, fes-nos el do del teu Amor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.